Liberala Katolska Kyrkan är en självständig kristen kyrka som  är verksam i fler än 50 länder på 5 kontinenter.

Denna hemsida representerer Provinsen Sverige -Danmark i den ursprungliga och autentiska moderkyrkan under ledning av presiderende biskopen William Downey, USA.

Liberala Katolska Kyrkan i Göteborg är en integrerad del av den världsomspännande ursprungliga "The Liberal Catholic Church".

Liberala Katolska Kyrkan har genom åren upplevt ett par förgreningar, denna hemsida representerar dock den ursprungliga autentiska kyrkan som biskoparna J.I. Wedgwood och C.W. Leadbeater grundlade 13 februari 1916. Kyrkans har verkat oförändrat sedan dess och dess nuvarande presiderande är biskop William Downey. Liberala Katolska Kyrkan i Göteborg etablerade sig i Sverige 1925.

 

Här  finner du den internationella och officiella hemsidan till den autentiske The Liberal Catholic Church i världen.

 

The Liberal Catholic Church

 

Detta är Liberala Katolska Kyrkans officiella logotyp,  The logo of The Liberal Catholic Church.