Liberala Katolska Kyrkan är en självständig kristen kyrka som  är verksam i fler än 50 länder på 5 kontinenter.

Denna hemsida representerer Provinsen Sverige -Danmark i den ursprungliga och autentiska moderkyrkan under ledning av presiderende biskopen Graham Wale.

 

Här  finner du den internationella och officiella hemsidan till den autentiske The Liberal Catholic Church i världen.

 

The Liberal Catholic Church