Liberala Katolska Kyrkan i Göteborg 103 år
Province of Sweden - Denmark

Medlemsanmälan till
Liberala Katolska Kyrkan i Göteborg

 

Du som önskar att bli medlem i Liberala Katolska Kyrkan i Göteborg,

vänligen kontakta

 

 

Biskop Bertil Mebius-Schröder

Norra Skeppspromenaden 2

417 63 Göteborg, Sweden

 

+46 707 170018

 bertil@liberalakatolskakyrkan.se

 

 

 

 

Kyrkans syfte är:

 

att främja Kristi arbete i världen bl.a. genom gudstjänster och föredrag och att levandegöra
den tidlösa visdomstraditionen samt att utföra Liberala Katolska Kyrkans arbete.

 

Medlemsavgiften är 200 kr. per person och kvartal och inbetalas på Plusgiro 38 23 53-1.

 

Medlemskap medför nedsatt entré till kyrkans arrangemang.

Kyrkans gudstjänster står öppna för alla och utan kostnad.