Liberala Katolska Kyrkan i Göteborg 102 år
Province of Sweden - Denmark

Medlemsanmälan till
Liberala Katolska Kyrkan i Göteborg

 

Jag önskar att bli medlem i Liberala Katolska Kyrkan i Göteborg:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyrkans uppgift är:

 

att främja Kristi arbete i världen bl.a. genom gudstjänster och föredrag och att levandegöra
den tidlösa visdomstraditionen samt att utföra Liberala Katolska Kyrkans arbete.

 

Medlemsavgiften är 200 kr. per person och kvartal och inbetalas på postgiro 38 23 53-1.

 

Medlemskap medför nedsatt entré till kyrkans arrangemang.

Kyrkans gudstjänster står öppna för alla och utan kostnad.

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Skickar formuläret…

Servern påträffade ett fel.

Formuläret togs emot.

Obligatoriskt