Liberala Katolska Kyrkan i Göteborg 102 år
Province of Sweden - Denmark

St. Gabriels Församling i Göteborg håller vanligtvis gudstjänst i Johanneskyrkan,

Johannes Kyrkogång (invid Stigbergsliden) Göteborg.

 

Under hösten 2018 kommer vi hålla ett antal sammanlysta gudstjänster på annan plats.

För mer information, se nedan.

Söndag

 

 

 

 

 

 

 

Söndag

 

 

 

 

 

Söndag

 

 

 

 

 

Lördag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lördag

 

 

Söndag

30/9

 

 

 

 

 

 

 

6/10

 

7/10

 

 

 

4/11

 

 

 

 

 

24/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 dec.

 

 

9 dec

kl. 11.00

 

 

 

 

 

 

 

kl. 17.00

 

kl. 11.00

 

 

 

kl. 11.00

 

 

 

 

 

kl. 11.00 - 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.00

 

 

11.00

Introduktionssamtal till Liberala Katolska Kyrkan

* Enklare lunch

Läkegudstjänst samt Sakramental Välsignelse

 

Gröningevägen 218, Kungsbacka.

För ytterligare information kring denna aktivitet,

ring: 0707-145286.

 

Sammanlyst Läkegudstjänst och Sakramental Välsignelse

 

Sammanlyst Mässa  i Köpenhamn.

Hvidovrevej 215, Hvidovre.

 

 

Sammanlyst mässa i Köpenhamn där vi gemensamt inviger Sophia församlingens nya kyrka.

 

Hvidovrevej 215, Hvidovre.

För mer info:  www.liberalkatolskkirke.dk

 

Introduktionssamtal till Liberala Katolska Kyrka

* Enklare lunch

Ljusets ceremoni, Läkegudstjänst samt Sakramental Välsignelse

 

Gröningevägen 218, Kungsbacka.

För ytterligare information kring denna aktivitet,

ring: 0707-145286.

 

 

Sammanlyst Läkegudstjänst och Sakramental Välsignelse i Köpenhamn.

 

Sammanlyst mässa i Köpenhamn.

 

Båda dagarna sker i Köpenhamn med biskop Bertil som celebrant.

Hvidovrevej 215, Hvidovre.

För mer info:  www.liberalkatolskkirke.dk

 

 

Det vackra kyrkorummet i Johanneskyrkan invid Stigbergsliden, Göteborg.