Liberala Katolska Kyrkan i Göteborg 102 år
Province of Sweden - Denmark

St. Gabriels Församling i Göteborg håller vanligtvis gudstjänst i Johanneskyrkan,

Johannes Kyrkogång (invid Stigbergsliden) Göteborg.

 

Under hösten 2018 kommer vi hålla ett antal sammanlysta gudstjänster på annan plats.

För mer information, se nedan.

Söndag

 

 

 

 

 

 

 

Söndag

 

 

 

 

 

Söndag

 

 

 

 

 

Lördag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lördag

 

 

Söndag

 

 

 

 

 

 

2019

 

Lördag

 

 

Söndag

30/9

 

 

 

 

 

 

 

6/10

 

7/10

 

 

 

4/11

 

 

 

 

 

24/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 dec.

 

 

9 dec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 jan

 

 

6 jan

kl. 11.00

 

 

 

 

 

 

 

kl. 17.00

 

kl. 11.00

 

 

 

kl. 11.00

 

 

 

 

 

kl. 11.00 - 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

17.00

 

 

11.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.00

 

 

11.00

Introduktionssamtal till Liberala Katolska Kyrkan

* Enklare lunch

Läkegudstjänst samt Sakramental Välsignelse

 

Gröningevägen 218, Kungsbacka.

För ytterligare information kring denna aktivitet,

ring: 0707-145286.

 

Sammanlyst Läkegudstjänst och Sakramental Välsignelse

 

Sammanlyst Mässa  i Köpenhamn.

Hvidovrevej 215, Hvidovre.

 

 

Sammanlyst mässa i Köpenhamn där vi gemensamt inviger Sophia församlingens nya kyrka.

 

Hvidovrevej 215, Hvidovre.

För mer info:  www.liberalkatolskkirke.dk

 

Introduktionssamtal till Liberala Katolska Kyrka

* Enklare lunch

Ljusets ceremoni, Läkegudstjänst samt Sakramental Välsignelse

 

Gröningevägen 218, Kungsbacka.

För ytterligare information kring denna aktivitet,

ring: 0707-145286.

 

 

Sammanlyst Läkegudstjänst och Sakramental Välsignelse i Köpenhamn.

 

Sammanlyst mässa i Köpenhamn.

 

Båda dagarna sker i Köpenhamn med biskop Bertil som celebrant.

Hvidovrevej 215, Hvidovre.

För mer info:  www.liberalkatolskkirke.dk

 

 

 

 

Sammanlyst Läkegudstjänst och Sakramental Välsignelse i Köpenhamn.

 

Sammanlyst mässa i Köpenhamn.

 

Båda dagarna sker i Köpenhamn med biskop Bertil som celebrant.

Hvidovrevej 215, Hvidovre.

För mer info:  www.liberalkatolskkirke.dk

 

 

Det vackra kyrkorummet i Johanneskyrkan invid Stigbergsliden, Göteborg.

Sophia Församlingskyrka, Hvidovrevej 215, Hvidovre.