Låt oss alla be för fred i världen:

"Lär oss, o Herre, att se ditt liv i alla varelser och i alla folk på din jord. Giv oss en sådan mognad till sinnesänd- ring att fred och god vilja åter kan härska på jorden. Vi ber för fred i Ukraina, i Europa och överallt där ofred råder, för frihet åt alla som inte åtnjuter mänskliga rättigheter på grund av åsikter, ras, religion, samhällsställning eller kön. För en fristad åt världens många miljoner flyktingar, för bröd åt alla hungrande och dryck åt alla törstande, för rent vatten, ren luft och ren jord åt allt som lever. Om allt detta ber vi dig, o Fader. Genom Kristus, vår Herre. Amen.

 

Liberala Katolska Kyrkan är en självständig kristen kyrka som  är verksam i fler än 50 länder på 5 kontinenter.

Liberala Katolska Kyrkan har genom åren upplevt ett par förgreningar, denna hemsida representerar den ursprungliga autentiska moderkyrkan som biskoparna J.I. Wedgwood och C.W. Leadbeater grundlade 13 februari 1916.

Kyrkan har verkat oförändrat sedan dess och kyrkans nuvarande presiderande biskop är William Downey. Liberala Katolska Kyrkan i Göteborg etablerade sig i Sverige 1925.

Här  finner du den internationella och officiella hemsidan till den autentiske The Liberal Catholic Church.

 

The Liberal Catholic Church

 

Detta är Liberala Katolska Kyrkans officiella logotyp,  The logo of The Liberal Catholic Church.

 

 

 

 

Här finner du information om sommarens internationella sommar retreat på Åh Stiftgård, öppen för alla som önskar en djupare förståelse i kristen mystik och esoterik.Many of our Services are now held in English, Tuesdays at 07.00 PM.

 

The church has an open communion and all are welcome.

 

 First Tuesday every Month at 7 PM

 

International Service of Healing and Benediction
of the Most Holy Sacrament

 

Tvätta och sprita dina händer ofta, håll avstånd.

 

Känner du sjukdomssymptom,
stanna hemma tills du är frisk.


Håll dig uppdaterad genom att klicka
Kalender.