Liberala Katolska Kyrkan i Göteborg 103 år
Province of Sweden - Denmark

St. Gabriels Församling i Göteborg håller gudstjänst i Johanneskyrkan,

Johannes Kyrkogång (invid Stigbergsliden) Göteborg.

 

Under hösten 2019 håller vi också några sammanlysta gudstjänster på annan plats.

För mer information, se nedan.

2019

 

 

Lördag

 

 

Söndag

 

 

 

 

 

Söndag

 

 

Söndag

 

 

Söndag

 

 

Lördag

 

 

Söndag

 

 

 

 

 

Söndag

 

 

 

 

 

 

 

 

31 aug

 

 

1  sept

 

 

 

 

 

8 sept

 

 

13 okt

 

 

10 nov

 

 

7 dec

 

 

8 dec

 

 

 

 

 

15 dec

 

 

 

 

 

 

 

 

kl. 17.00

 

 

kl. 11.00

 

 

 

 

 

kl. 15.00

 

 

kl. 15.00

 

 

kl. 15.00

 

 

kl. 17.00

 

 

kl. 11.00

 

 

 

 

 

kl. 15.00

 

 

 

 

 

 

 

Sammanlyst Läkegudstjänst och Sakramental Välsignelse i Köpenhamn.

 

Sammanlyst mässa i Köpenhamn.

 

Båda dagarna sker i Köpenhamn med biskop Bertil som celebrant. Hvidovrevej 215, Hvidovre.

För mer info:  www.liberalkatolskkirke.dk

 

Mässa i Johanneskyrkan.

 

 

Läkegudstjänst och Sakramental Välsignelseandakt i

Johanneskyrkan

 

Mässa i Johanneskyrkan.

 

 

Sammanlyst Läkegudstjänst och Sakramental Välsignelse i Köpenhamn.

 

Sammanlyst mässa i Köpenhamn.

 

Båda dagarna sker i Köpenhamn med biskop Bertil som celebrant. Hvidovrevej 215, Hvidovre.

För mer info:  www.liberalkatolskkirke.dk

 

Läkegudstjänst och Sakramental Välsignelseandakt i

Johanneskyrkan

 

 

 

 

Det vackra kyrkorummet i Johanneskyrkan invid Stigbergsliden, Göteborg.

Johanneskyrkani i Göteborg

Sophia Församlingskyrka, Hvidovrevej 215, Hvidovre, (Köpenhamn).