Liberala Katolska Kyrkan är en självständig kristen kyrka som  är verksam i fler än 50 länder på 5 kontinenter.

Liberala Katolska Kyrkan har genom åren upplevt ett par förgreningar, denna hemsida representerar den ursprungliga autentiska moderkyrkan som biskoparna J.I. Wedgwood och C.W. Leadbeater grundlade 13 februari 1916.

Kyrkan har verkat oförändrat sedan dess och kyrkans nuvarande presiderande biskop är William Downey. Liberala Katolska Kyrkan i Göteborg etablerade sig i Sverige 1925.

 

Här  finner du den internationella och officiella hemsidan till den autentiske The Liberal Catholic Church.

 

The Liberal Catholic Church

 

Detta är Liberala Katolska Kyrkans officiella logotyp,  The logo of The Liberal Catholic Church.